Rregullat e trafikut të Rusisë

Rregullat e trafikut të Rusisë

1. SDA RF. Dispozitat e përgjithshme

2. Detyrimet e përgjithshme të shoferëve

3. Zbatimi i sinjaleve speciale

4. Përgjegjësitë e këmbësorëve

5. Detyrimet e udhëtarëve

6. Semaforët dhe sinjalet e trafikut

7. Zbatimi i trekëndëshit të alarmit dhe paralajmërimit

8. Fillimi i lëvizjes, manovrimi

9. Vendndodhja e automjeteve në rrugë

10. Shpejtësia e lëvizjes

11. Parakalimi, përparimi, kalimi i afërt

12. Ndalesa dhe parkimi

13. Udhëkryq

14. Kalimet për këmbësorë dhe ndalesat e automjeteve të itinerarit

15. Lëvizja nëpër shina hekurudhore

16. Trafiku në autostrada

17. Lëvizja në zonat e banuara

18. Prioriteti i mjeteve rrugore

19. Përdorimi i dritave të jashtme dhe sinjaleve të zërit

20. Rimorkimi i mjeteve motorike

21. Udhëtim stërvitor

22. Transporti i njerëzve

23. Transporti i mallrave

24. Kërkesa shtesë të trafikut për çiklistët dhe drejtuesit e motoçikletave

25. Kërkesa shtesë për lëvizjen e karrocave me kuaj, si dhe për drejtimin e kafshëve

26. Afatet kohore për ngasjen dhe pushimin

×